Naše firma nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost obsahu internetové presentace. Zeptejte se nás proto na jednotlivé technické detaily, dodání výrobku a služby. Z obsahu internetových stránek nevyplývají žádné právní nároky. Případné chyby v obsahu se v co nejkratším termínu korigují. Jiné internetové stránky trvale nekontrolujeme. Tedy nepřebíráme žádnou odpovědnost za odkazy.


Data a software

Firma nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost informací a za Váš software. Zdrojové kódy jsou zkontrolovány na viry a spyware. Přesto doporučujeme, data a programové vybavení vždy prověřit aktualizovaným antivirovým programem.


Autorská práva a ostatní zvláštní práva

Obsah těchto internetových stránek je chráněň autorským zákonem. Kopie těchto stránek mohou být pořízené pouze na jednom jediném počítači pro nekomerční (osobní) užívání. Grafika, texty, loga, obrázky atd. smějí být použity jen po písemném povolení. Rozmnožování, kopírování, změnu, uveřejňování, odesílání, nebo přenášení v jiné formě je zakázáno. Neoprávněné užití povede k případným nárokům na odškodnění.


Ochrana osobních dat

Naše firma nemůže zaručit, že informace nebo osobní data, nebudou během přenosu zcizena.


Záruka

Naše firma neručí za vzniklé škody nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, systém nebo výpadky ve výrobě, při užití těchto internetových stránek. Právní vztah mezi Vámi a naší firmou podléhá právu České republiky.


Ochrana dat

Naše firma pro získání duvěry uživatele tohoto Webu v následujících řádcích popisuje, které informace sbírá a jak s nimi dále nakládá.


Vysvětlení k ochraně dat

internetové stránky naší firmy mužete prohlížet bez zjišťování údajů o Vaší osobě. Vyjímkou je Váš název, Vaše adresa nebo ostatní osobní data potřebná k další korespondenci, avšak na toto budete upozorněni. Když se rozhodnete poskytnout osobní data přes internet, z duvodu korespondence či objednávky, bude s těmito daty nakládáno v souladu se zákonem České republiky na ochranu dat.


Předávání osobních informací třetí straně

Naše firma je vázana vnitřními předpisy a data poskytne pouze státnímu zástupci nebo na základě soudního rozhodnutí. Pro jiné účely nebudou Vaše data poskytnuta třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.


Právo na smazání dat

Budete-li naše firma vyzvána k smazání kontaktních údaju, neprodleně tak učiní. Avšak dat potřebných k vyřízení zakázky resp. nutných k obchodním účelům se vymazání netýká.


Použití Cookies

Cookies se sběhem online prohlížení ukládá na hardisk uživatele ve speciálním datovém formátu ASCii (cookie.txt). Kam se Cookies ukládá kontroluje www-prohlížeč uživatele. Cookies je informace, která je vrácena při příštím prohlížení. Cookies muže číst vždy jen server, který ji dříve také odložil. Nejčastější nastavení prohlížeee je takové, že Cookies akceptuje automaticky. Tato funkce se může v prohlížeči kdykoli deaktivovat. Váš prohlížeč je možné nastavit tak, že on Vás vždy obeznámí, jakmile bude Cookies posílat.


Odkazy na jiné stránky

Webové stránky naší firmy obsahují odkazy na jiné webové stránky. Naše firma nemá vliv na redakční obsah cizích stránek a na to, že jejich provozovatel dodrží ustanovení o ochraně dat.


Reklama

Webové stránky naší firmy obsahují propagační plochy. Jde o umístiní reklamy vnějším serverem. V souvislosti s online reklamou mohou být zaznamenány data (Adimpressions, AdKlicks) sloužící výhradní k statistickému hodnocení a k reklamním účelům. Rozhodně nebudou zaznamenávány osobní data. U využití reklamy muže být využito Cookies, na které naše firma nemá vliv.